Historie firmy

Firma Bělík má již více než stoletou hostorii výroby kachlových kamen a je tedy zjevné, že jsme skutečně tradičním výrobcem. Naše zkušenosti, reference a tradice budou právě tím, co vám nejen zaručí, ale také poskytne neopakovatelný výrobek se zcela zaručenou kvalitou.


Historie kamnářství

Kachlovými kamny rozumíme kamna vyrobená z kachlů - keramických tvarovek nejrůznějšího tvaru a povrchové úpravy.

Počátek používání kamen spadá již do 13. a 14. století, tedy do středověkého období výrazově ovládaného gotickou slohovou architekturou. V této a následují době pronikají kachlová kamna do klášterních i panských budov a od 16. století také do měšťanských domů (paláců). Zde v podobně renesančních a barokních kachlových kamen dosahují po výtvarné i řemeslné stránce nebývale vysoké úrovně.

Do venkovského prostředí českých zemí pronikají kachlová kamna z vyšších společenských vrstev ojediněle již od 16. století. Ovšem za období skutečného rozšíření kachlových kamen u nás je možné považovat až 18. a počátek 19. století, se zřetelným postupem ze západu na východ.

V některých horských krajích, zejména v oblasti karpatského oblouku, se dlouho dochovala archaická forma zděných kamen provedených z nepálených a pálených cihel bez použití kachlů, pouze omazaných hlínou a obílených vápenným nátěrem.

Názvu kamna se používá rovněž přeneseně ve významu sporák, přičemž na nejstarší sporáky bylo nezřídka použito kachlů ze starších kachlových kamen.

Obrazová ilustrace historie naší firmy:

Kamnářství Bělík Kamnářství Bělík Kamnářství Bělík

Kamnářství Bělík Kamnářství Bělík Kamnářství Bělík

Naše provozovna

Navštivte nás přímo v naší provozovně, kde si můžete prohlédnout vystavená kamna a nahlédnout i pod pokličku jejich výroby...

Kamnářství Bělík - provozovnaKamnářství Bělík - provozovnaKamnářství Bělík - provozovnaKamnářství Bělík - provozovnaKamnářství Bělík - provozovnaKamnářství Bělík - provozovna

 

čalounictví, čalouník, čalounění, čalounění nábytku, čalounění sedací souprava, čalounění autosedaček, autočalounění, autočalounictví, čalounění dveří, polstrování, čalounění letadel, čalounění historického nábytku, Bednář, Všenory